De Grebbeberg op

Ik zet mijn fiets onderaan de berg bij de Grebbesluis. Hier is ook een bushalte voor wie van verder komt. Grebbesluis Eerst maar eens de Grebbesluis bekijken aan weerszijden van de weg. De Grebbesluis heeft een ingewikkelde geschiedenis. Wat niet veel mensen beseffen is dat de Rijn hoger ligt dan de Gelderse Vallei. Als de…

Doorbraakdal

De Gelderse Poort en de Darthuizer Poort zijn beide doorbraakdalen, met een verschillende ontstaansgeschiedenis. Er liggen op de Utrechtse Heuvelrug nog vijf poorten en er ligt er ook eentje bij Reemst en dat is het wel.   Deze acht poorten zijn overloopdoorbraakdalen. De Gelderse Poort is het jongst en niet ontstaan door het smelten van…

De Laarsenberg op

De Laarsenberg is op het AHN niet herkenbaar als aparte berg: het is het deel van de Grebbeberg ten noorden van de weg. Het bos rondom de dierentuin dus. Cultuurhistorisch bijzonder, om te wandelen wat minder, dus ik kom er niet zo vaak. Na een keer heb je het wel gezien zeg maar. Maar nu…

Over het Mosselse Zand

Nu het Otterlose Bos afgesloten bleek, zijn Vriendin en ik wezen wandelen aan de overkant van de weg, in het noordelijke puntje van Planken Wambuis: het Mosselse Zand. Vroeger dacht ik dat dit bij het stuwwallengebied hoorde. Informatie uit boekjes en folders is vaak nogal oppervlakkig; ‘De Veluwe is een stuwwallengebied ontstaan in de voorlaatste…

Nooit meer door het Otterlose Bos

Bij Otterlo ligt de ingang van Park de Hoge Veluwe, maar wij willen naar het Otterlose Bos buiten het park. Dat is een ongelooflijke parel. Stuifzand, hei, eikenstoofbos en in het zuiden het onaardse Jeneverbessenbos. Met hoofdletter, uit respect voor de Jeneverbes. Een wandelpad kronkelt hoog over een duinkam, en voor iedereen die nu denkt…

Sandr

125.000 jaar geleden werd het zo warm dat het ijsveld in Nederland begon te smelten. Het duurde een paar duizend jaar voor al het ijs weg was. Het moet een enorme puinhoop geweest zijn: al dat smeltwater dat zich een weg naar beneden zocht terwijl daar de stuwwallen lagen. Achter de stuwwallen ontstonden meren en…

Oerstroomdal

Een oerstroomdal is een breed dal dat is ontstaan onder het front van landijsĀ in een ijstijd. In Nederland liggen drie oerstroomdalen die verschillende fases in het oprukkende landijs markeren. het dal van de Hunze het dal van de Overijsselse Vecht en Reest het dal van de Rijn, Linge, Waal en Maas Een oerstroomdal en rij…